Stowarzyszenie Promyk Iława

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospawnych Powiatu Iławskiego Promyk

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia

Dnia 13 marca 2019 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Promyk"wybrało nowy Zarząd. Tym samym działania Stowarzyszenia powróciły do swoich założeń z lat 2007-2013.

 

Nowy Zarząd Stowarzyszenia:

1.    Prezes - Jolanta Szalkowska
2.    Wiceprezes - Michał Szczypiński
3.    Skarbnik - Krystyna Szafryna- Żęgota

Komisja Rewizyjna:
1.    Przewodniczący- Marcin Żebrowski
2.    Członek Komisji- Wojciech Zieliński


Plan działań Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „ Promyk” na lata 2019- 2022:


1.    Prowadzenie zajęć wspierająco – aktywizujących dla osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym tworzenie grup samopomocowych, grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, przyjaciół- Klub Aktywności.

2.    Polepszanie warunków bytowych, kulturalnych, rekreacyjno– wypoczynkowych uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie.

3.    Wsparcie organizacyjne i finansowe Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Iławie i ich rodzin – w zakresie prowadzenia dodatkowych zajęć (klubowych) w godzinach popołudniowych, wyjazdów, imprez integracyjnych, itp. na rzecz uczestników Domu.

4.    Podejmowanie działań sprzyjających integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację min:
-  zabawa andrzejkowa dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu iławskiego,
- wsparcie Małego Festiwalu Filmowego w Zalewie, zorganizowanego w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja  Ty i Ja”.
- spotkania integracyjne, kulturalne, edukacyjne, hobbystyczne itp.

5.    Pozyskiwanie i gromadzenie środków na rozbudowę budynku Ośrodka Wsparcia Stowarzyszenia „ Promyk” oraz pozyskiwanie innych środków finansowych i rzeczowych na realizację celów statutowych.

6.    Prowadzenie kampanii związanej z przekazywaniem 1 % podatku dochodowego.

7.    prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów,
w zakresie prowadzonej przez nich działalności w sferze zadań publicznych, w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

8.    Podnoszenie kompetencji członków Stowarzyszenia i osób z niepełnosprawnościami poprzez udział min. w szkoleniach, konferencjach itp

Wróć