Stowarzyszenie Promyk Iława

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospawnych Powiatu Iławskiego Promyk

Andrzejki 2018

Dnia 21.11.2018r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK zorganizowało zabawę andrzejkową dla osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu iławskiego, która odbyła się w Centrum Konferencyjno- Bankietowym Mozart w Iławie. W imprezie wzięło udział ok. 100 osób: podopiecznych ośrodków pomocy społecznej z Iławy, Susza, Lubawy i Zalewa, a także Uczestnicy zajęć realizowanych przez Stowarzyszenie PROMYK, tj.: Klubu Aktywności Osób... Starszych Niepełnosprawnych, Klubu Aktywnego Seniora, projektu „Aktywny Ja- od poradnictwa do samodzielności” oraz zaproszeni goście. Otwarcia imprezy dokonali wiceprezesi Stowarzyszenia- p. Tadeusz Szczepaniak i p. Jolanta Szalkowska. Na początku spotkania pani Jolanta Rynkowska – dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie w Iławie oraz kierownicy placówek pomocy społecznej z terenu powiatu iławskiego, w związku z obchodzonym dziś Dniem Pracownika Socjalnego, złożyli pani Krystynie Szafrynie – Żęgota- skarbnikowi PROMYKA, która od 2007 roku jest koordynatorem projektu pn. Andrzejki, jak również autorem wszystkich projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, podziękowania za pracę społeczną i wielkie serce dla osób z niepełnosprawnością, po czym spontanicznie cała sala odśpiewała gromkie sto lat.

Dla Uczestników wieczorku andrzejkowego przygotowano poczęstunek, tańce przy muzyce, nie zabrakło też akcentów związanych z tradycjami andrzejkowymi w postaci wróżb, lania wosku, czy przepowiedni wróżki Barbarossy. Wspólna zabawa trwała kilka godzin, a Uczestnikom przez cały czas jej trwania dopisywały humory i chęć do zabawy.

Zabawa andrzejkowa odbywa się corocznie od 2003r. a jej pomysłodawcą jest p. Lech Żendarski- ówczesny i obecny Prezes Stowarzyszenia " Promyk"

Zabawa Andrzejkowa została dofinasowana ze środków PFRON.

Wróć