Stowarzyszenie Promyk Iława

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospawnych Powiatu Iławskiego Promyk

Zajęcia edukacyjne na temat hipoglikemii

Dnia 04.09.2018r., w Ośrodku Wsparcia Stowarzyszenia PROMYK, podczas zajęć w ramach zadania „AKTYWNY JA: od poradnictwa do samodzielności”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbył się wykład na temat: Hipoglikemia- ostre powikłanie cukrzycy, który poprowadziła pani Halina Mazur z Olsztyna. Uczestnicy spotkania zostali zaopatrzeni w glukometry i zostali poinstruowani jak się nimi posługiwać. Odbyła się też degustacja potraw przekazanych przez sponsora. Spotkanie odbyło się przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków w Iławie.

Wróć